Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z opcji „Mam zużyty sprzęt do oddania” o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości:

Prosimy o poinformowanie przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym „Mam zużyty sprzęt do oddania” – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na dodatkowy transport.

Pamiętaj również, że:

  • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu