ZWROTY I WYMIANA

Gwarantujemy Państwu zwrot zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego nienaruszony stan, brak śladów używania i zapachów

Zwrot należy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

LAROXY Sokola 11/13 20-336 Lublin

Zwroty proszę nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie gwarantujemy odbioru przesyłki nadanej za pośrednictwem kuriera.

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany/zwrotu/reklamacji

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący. Informujemy, że nie przyjmujemy zwrotów towarów odsyłanych do nas za pobraniem i do paczkomatów.

Formularz zwrotu/wymiany pobierz - kliknij

Po rozpatrzeniu zwrotu zakupionego towaru (wysyłamy informację e-mail) w ciągu 7 dni roboczych przekażemy należność

- na wskazany rachunek bankowy

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia, wady fabryczne po upływie 10 dni od daty otrzymania, będzie przekazywany do rzeczoznawcy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku uszkodzenia w trakcie transportu z powodu nieodpowiedniego opakowania, przesyłki ze zwracanym towarem będą odsyłane do klienta na jego koszt. Osoby zwracające towar proszone są o staranne zapakowanie i zabezpieczenia przesyłki

Opakowanie ozdobne jest usługą nie podlegającą zwrotowi. W przypadku zwrotu prosimy nie odsyłać opakowania ozdobnego.

REKLAMACJA

Sklep Laroxy.com zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu.

Sklep Laroxy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi kiedy sprzedana rzecz jest z wadą , a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie Laroxy.com.

Formularz reklamacji pobierz - kliknij

nalezy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Laroxy Sokola 11/13 20/336 Lublin

Informujemy, że nie przyjmujemy reklamacji towarów odsyłanych do nas za pobraniem i do paczkomatów.

Zwroty proszę nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie gwarantujemy odbioru przesyłki nadanej za pośrednictwem kuriera.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez serwis Laroxy.com w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym.